Nieuwe uitbaters restaurant

www.brasseriedenosse.nl

 

Privacy policy

Privacyverklaring Camping den Osse


PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Camping den Osse kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Camping den Osse, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Camping den Osse verstrekt. Camping den Osse kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor-en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw IP-adres


WAAROM CAMPING DEN OSSE GEGEVENS NODIG HEEFT
Camping den Osse verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Camping den Osse uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.


HOE LANG CAMPING DEN OSSE GEGEVENS BEWAART
Camping den Osse bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.


DELEN MET ANDEREN
Camping den Osse verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


NIEUWSBRIEF
Voor direct-marketing doeleinden gebruikt Camping den Osse alleen e-mailadressen van personen die aantoonbaar en recent te gast zijn geweest op de camping. De adressen van personen die aantoonbaar te gast zijn geweest bij Camping den Osse worden alleen opgeslagen in het e-mail marketing systeem en reserveringssysteem worden verder niet gedeeld of opgeslagen. Elke digitale nieuwsbrief van Camping den Osse is voorzien van een duidelijke uitschrijfmogelijkheid waarmee een abonnee zich eenvoudig en snel kan afmelden. Ook heeft elke abonnee het recht de opgeslagen gegevens op te vragen, te wijzigen of te verwijderen. Uw verzoek kunt u indienen via: info@campingdenosse.nl. Deze verzoeken worden binnen 48 uur afgehandeld.


IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK
Op de website van Camping den Osse worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Camping den Osse gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


GOOGLE ANALYTICS
Camping den Osse maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Camping den Osse bij
Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres),overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Camping den Osse te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Camping den Osse heeft hier geen invloed op. Camping den Osse heeft Google geen toestemming gegeven om via Camping de Osse verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@campingdenosse. Camping den Osse zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.


BEVEILIGEN
Camping den Osse neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Camping den Osse maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Camping de Osse verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Camping den Osse via info@campingdenosse.nl.www.campingdenosse.nl is de website van Camping den Osse. Camping den Osse als volgt te bereiken:
Postadres: Blankersweg 4
Vestigingsadres: 4318 TV Brouwershaven
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: nr. 220.64.987
Telefoon: 0111-691513
E-mailadres: info@campingdenosse.nl


DOWNLOAD in PDF formaat